Letölthető dokumentumok archívuma
Dokumentumok *.pdf formátumban
Hirdetmény - Útépítés engedélyezési eljárás megindításáról és hatósági egyeztetésről
Száma: UT/2251/14/2016.

Feltöltve : 2016-11-22 09:36:55
Hirdetmény - Forgalomba helyezéssel kapcsolatos döntés meghozataláról
Száma: UT/24/24/2016.

Feltöltve : 2016-11-22 09:19:49
Hirdetmény - Építési engedélyezési eljárásban hozott függő hatályú döntés
Száma: UVH/UH/1335/5/2016.

Feltöltve : 2016-10-20 15:13:11
Pest Megyei Kormányhivatal UT/1846/11/2016 sz. hirdetmény jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely létesítésére adott engedély meghosszabbítása
Feltöltve : 2016-09-20 14:11:29
Nemzeti Közlekedési Hatóság UVH/VF/2501/3/2016. sz. hirdetménye Rákosrendező-Esztergom vasútvonal létesítési engedélyezési eljárásban hozott függő hatályú döntésről
Feltöltve : 2016-09-20 13:42:16
Pest Megyei Kormányhivatal UT/1846/3/2016. számú hirdetménye jelzőlámpás gyalogátkelőhely létesítéséről
Feltöltve : 2016-09-20 13:35:55
Solymár Téglagyár u. 4078. hrsz. Waldorf Nevelésért Alapítvány villamos energia ellátása, 0,4 kV-os földkábel létesítése
Szám: VB-170/2016

Feltöltve : 2016-06-21 09:23:31
Solymár, állomási P+R parkoló forgalomba helyzése - Hirdetmény
Szám: UT/1418/2/2016.

Feltöltve : 2016-06-13 13:58:43
Solymár, állomási kerékpárút forgalomba helyezése - Hirdetmény
Szám: UT/1417/2/2016.

Feltöltve : 2016-06-13 13:56:25
Északi összekötő Duna híd – Pilisvörösvár vonalszakasz, Óbuda, Solymár, Pilisvörösvár áll., (B, D, E-F szakasz) pályaszivárgok és kitorkollások vízjogi létesítési engedélye.
Szám: FKI-KHO:1267-16/2015

Feltöltve : 2015-07-22 10:22:05
Északi összekötő Duna híd – Pilisvörösvár vonalszakasz, Solymár Szélhegy megállóhely és térsége csapadékvíz-elvezetés vízjogi létesítési engedélye. Szám: FKI-KHO: 2696-3/2015
Feltöltve : 2015-07-22 10:17:33
Solymár, 0193/5 hrsz. villamosenergia ellátása, 1kV-os földkábel létesítés. Határozat száma: VB-208/2015
Feltöltve : 2015-06-08 16:55:53
2015. évi közbeszerzési terv
Feltöltve : 2015-04-29 14:58:45
Solymár, 098/16 hrsz-ú ingatlan részét képező saját használatú út közforgalom számára történő megnyitás
Feltöltve : 2015-03-10 15:21:15
Solymár, 0198 hrsz-ú ingatlanon kerékpárút létesítésének előzetes vizsgálati eljárás ügyében tájékoztatás
Feltöltve : 2014-12-03 16:04:11
Településrendezési terv módosítása - egyeztetési anyag
1. sz. melléklet
2. sz. melléket
Feltöltve : 2014-10-29 10:26:05
Solymár-Bécsi 22 kV-os szabadvezeték (7283) létesítése avasúti pályatest 91+28 hm+m és 95+89 hm+m szelvényben/bontás. Engedélyszám: VB-377/2014, VB-376/2014
Bontás - engedélyszám: VB-376/2014
Létesítés - engedélyszám: VB-377/2014
Feltöltve : 2014-09-12 09:38:41
Solymár-Cserépgyár 22 kV-os szabadvezeték (7286) a vasúti pályatest 117+23 hm+m és 11106 j. út 1+300 - 1+700 km+m szelvénye között földkábel létesítése/bontás. Engedélyszám: VB-379/2014, VB-378/2014
Bontás - engedélyszám: VB-378/2014
Létesítés - engedélyszám: VB-379/2014
Feltöltve : 2014-09-12 09:18:43
Solymár-Piliscsaba 22 kV-os szabadvezeték (7290) átépítése G-C-1G2.1 létesítése, bontása. Engedélyszám: VB-380-VB-381/2014
Létesítés - engedélyszám: VB-381/2014
Bontás - engedélyszám: VB-380/2014
Feltöltve : 2014-09-12 08:49:42
Solymár-PEMÜ 22 kV-os szabadvezeték (7289) átépítése, létesítés bontása. Engedélyszám: VB-384-VB-385/2014
Bontás - engedélyszám: VB-384/2014
Létesítés - engedélyszám: VB-385/2014
Feltöltve : 2014-09-12 08:38:49
Solymár-Terstyánszky 22 kV -o s földkábel (7294), hálózat létesítése és a meglévő hálózatok megszüntetése
Bontás - engedélyszám: VB-400/2014
Létesítés - engedélyszám: VB-401/2014
Feltöltve : 2014-09-12 08:24:14
Solymár, 098/16 hsz-ú ingatlan részét képező saját használatú út közforgalom számára történő megnyitása
Feltöltve : 2014-07-11 12:36:29
Solymár, 0198 hrsz.-ú ingatlanon kerepárút létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás
Feltöltve : 2014-06-18 13:20:23
Pályázat – Ezüstkor Szociális Gondozó Központ intézményvezetői állás
Feltöltve : 2014-05-20 10:45:02
Solymár, 098/16 hrsz-ú ingatlan részét képező saját használatú út közforgalom számára történő megnyitása
Feltöltve : 2014-05-08 09:21:03
Solymár Nagyközség – Sport utca és környéke helyi építési szabályzata, véleményezési dokumentáció
Feltöltve : 2014-05-08 09:02:12
M10 gyorsforgalmi út Budapest-Kesztölc közötti szakaszának „1”jelű környezetvédelmi engedélyezési eljárása ügyében tájékoztatás
Feltöltve : 2014-05-07 16:16:50
Összevont jelentés az 1370/2007/ EK rendelet 7.cikk(1) bekezdése szerinti közzétételi kötelezettség teljesítéséhez
Feltöltve : 2014-05-05 11:12:10
2083 Solymár, Szent Flórián utca 2-4. szám és 4053/7 helyrajzi szám alatti telephelyén üzemelő bevásárlóközpont teljesítményértékelési eljárása
Feltöltve : 2014-04-23 11:50:50
Jegyzőkönyv – Solymár, 098/16 hrsz-ú ingatlan részét képező saját használatú út közforgalom számára történő megnyítása
Feltöltve : 2014-04-18 10:41:18
UT/69/4/2014.sz. hirdetmény - Közforgalom számára történő megnyitás engedélyezési eljárás meginditásáról és helyszíni szemléről. Solymár 098/16 hrsz-ú ingatlan részét képező saját használatú út közforgalom számára történő megnyitása.
Feltöltve : 2014-04-01 15:26:38
Molnár Anett 2083 Solymár, Hősök utca 71/B. szám alatti lakcímének rendezése
Feltöltve : 2012-09-26 13:33:45
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közleménye az M10-es autóút Budapest-Kesztölc közötti szakaszának előzetes konzultációjáról.
Feltöltve : 2012-07-31 13:37:48
Solymár, 11106. j. út vasútállomás melletti új nyomvonalának, vasút feletti különszintű átvezetésének és kisműtárgyainak építési engedélyezése - ügyiratszám: UT/21/1/2012
Feltöltve : 2012-02-22 14:05:46
A Budapest - Esztergom vasútvonalon, Solymár területén érintett vasúti átjárok megszüntetési engedélye - UVH/UH/28/9/2012
Feltöltve : 2012-02-17 10:24:13
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége - Solymár közigazgatási területén a Budapest - Esztergom vasútvonali Solymár állomáshoz kapcsolódóan közforgalom elől el nem zárt P+R parkolóhely és kapcsolódó közúti létesítmények engedélyezése
Feltöltve : 2012-01-26 15:20:40
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége - Solymár közigazgatási területén a Budapest - Esztergom vasútvonali Solymár állomáshoz kapcsolódóan kerékpárút építésének engedélyezése
Feltöltve : 2012-01-26 15:06:01
Pest Megyei Kormányhivatal végzése az Avar és Cserje utcák forgalombahelyezése tárgyában
Feltöltve : 2011-12-05 10:31:18
Magyar Kémény Kft - értesítés a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásának időpontjáról zártlakások esetében
Feltöltve : 2011-11-02 15:45:17
Magyar Kémény Kft felhívása + a szolgáltatást megtagadók listája
Feltöltve : 2011-11-02 15:41:56
Mol Földgázszállító Rt tájékoztatója a 0161/10 - 0161/26 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatban
Feltöltve : 2011-09-20 09:15:35
Értesítés a kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásának időpontjáról II. félév - Magyar Kémény Kft
Feltöltve : 2011-08-25 10:57:15
Tájékoztatás Marmex Kft. használatbavételi engedélyezési eljárásában
Feltöltve : 2011-08-09 14:00:58
Pest Megyei Kormányhivatal határozata a Temetői körforgalom engedélyezése tárgyában
Feltöltve : 2011-08-01 13:33:50
Pest Megyei Kormányhivatal Határozata a Budapest-Esztergom vasútvonal 104+33 hmsz. vasúri gyalogos-átkelőhely megszűntetése tárgyában
Feltöltve : 2011-07-27 15:16:42
Pest Megyei Kormányhivatal határozata, Solymár, Mátyás király utca 69. sz. környezetében jelzőlámpás gyalogos-átkelőhely létesítése ügyében.
Feltöltve : 2011-07-12 09:36:17
Áláírt vállalkozási szerződés - Eco System Hungary Kft "A solymári Kék Óvoda épületenergetikai felújítási munkái" tárgyában
Feltöltve : 2011-07-04 14:50:19
Pest Megyei Kormányhivatal végzése Solymár, Györgyhegy utca fennmaradási engedélyezési eljárása tárgyában (szemle)
Feltöltve : 2011-06-21 09:20:34
Pest Megyei Kormányhivatal végzése Solymár, Szélhegy megálló P+R parkoló megközelítését biztosító út engedélyezése tárgyában
Feltöltve : 2011-06-20 14:59:37
Pest Megyei Kormányhivatal végzése Solymár, 10. számú főút 13+362 km sz. környezetében bekötő út építésére adott építési engedély érvényességi idejének meghosszabbításáról
Feltöltve : 2011-06-20 14:57:37
Pest Megyei Kormányhivatal Határozata Solymár, Avar és Cserje utca építésének ügyében (engedélyezés)
Feltöltve : 2011-06-14 11:33:02
Pest Megyei Kormányhivatal végzése Solymár, Pemü megállóhelynél P+R parkoló építése tárgyában (szemle)
Feltöltve : 2011-06-02 15:55:25
Pest Megyei Kormányhivatal végzése Solymár 106-114 vasúti szelvények közti földút építése tárgyában (szemle)
Feltöltve : 2011-06-02 15:50:30
Pest Megyei Kormányhivatal végzése a solymári szennyvíztelephez vezető út tárgyában (szemle)
Feltöltve : 2011-06-02 14:35:25
Pest Megyei Kormányhivatal végzése a solymári állomáson P+R parkoló építése tárgyában
Feltöltve : 2011-06-02 14:13:18
2010-es évre vontakozó, személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentés
Feltöltve : 2011-05-19 11:30:02
Pest Megyei Kormányhivatal végzése a Temetői körforgalom engedélyezési eljárása határidejének meghosszabbítása
Feltöltve : 2011-05-12 10:11:28
Pest Megyei Kormányhivatal végzése a Mátyás király utca 69. szám előtti gyalogátkelőhellyel kapcsolatban
Feltöltve : 2011-05-06 13:09:40
Pest Megyei Kormányhivatal végzése Avar és Cserje utca építésével kapcsolatban
Feltöltve : 2011-05-06 13:06:43
Pest Megyei Kormányhivatal végzése: Solymár, 11106 j. út vasútállomás melletti új nyomvonalának, vasút feletti különszintű átvezetésének és kisműtárgyainak építési engedélyezése
Feltöltve : 2011-04-28 14:41:10
Marmex Kft. használatbavételi engedélyezési eljárás megindítása
Feltöltve : 2011-04-18 15:52:09
Jegyzőkönyv - tárgy: Solymár, 1107. j. ök. út (Terstyánszky út) - 11106 j. bek. út (Vasút u.) csomópontjának átépítése körforgalommá. Részletek itt >>
Feltöltve : 2011-03-03 11:41:32
Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége Közlekedési Alágazatok Főosztály végzése a Temetői korforgalom építési engedélyezési eljárásával kapcsolatos bejárásról Részletek itt >>
Feltöltve : 2011-02-24 10:04:12
Pilisi Parkerdő Zrt Budapesti Erdészete az általa kezelt erdőterületen 2011-es évben a mellékelt erdőrészletekben tervez fakitermelési munkákat.
Feltöltve : 2011-01-21 09:24:01
A "Taksony V. kavics" védnevű bánya bővítésének környezeti hatásvizsgálati eljárása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján: új eljárás
Feltöltve : 2011-01-18 12:16:56
Marmex Kft - határozat érvényének meghosszításának ügye (2083 Solymár, Terstyánszky Ödön utca 016/2 hrsz.) Részletek itt>>
Feltöltve : 2011-01-11 14:34:31
Solymár, gyalogos-átkelőhelyek kijelőlése a Mátyás király út 19. és 69. sz. ingatlanok előtt. Részletek itt>>
Feltöltve : 2011-01-06 13:39:42
Közlemény, kiegészítéssel, az M0 autóút nyugati szektor, 10. sz. főút - 1. sz. főút közötti szakasz építése, előzetes konzultációs eljárás, Részletek ITT >>
Feltöltve : 2010-11-22 09:44:39
Közlemény, Solymár 015/3 hrsz alatti hulladékhasznosító telep kapacitás növelése, kiegészítéssel. Részletek ITT >>
Feltöltve : 2010-10-26 12:55:17
Budakörnyéki Földhivatal Végzése Pilisvörösvár és Solymár települések területét érintő vasútrekonstruciója céljából termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése ügyében tartandó szemléről. Részletek itt >>
Feltöltve : 2010-10-14 13:13:30
Kiss László és felesége használatbavételi engedély ügye (2083 Solymár, Rozmaring u.50. 1417/1) Részletek itt>>
Feltöltve : 2010-10-08 11:35:38
Solymár I-dolomit bánya ügyében hozott KDV-KTVF határozat Részletek itt >>>
Feltöltve : 2010-10-07 09:59:27
Dobrovkáné Dér Borbála építési engedély ügye (2083 Solymár, 160 hrsz. patak)
Részletek itt>>
Feltöltve : 2010-09-28 11:31:17
Solymár, Terstyánszky út - Vasút utca páros oldali járda építésének
Váci Mihály u. – Sport u. közötti szakaszon engedélyezési és kiviteli terve. Részletek itt>>
Feltöltve : 2010-09-08 11:42:20
Solymár I.-dolomit bányában folytatott hulladékártalmatlanítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció közszemlére tétele és ennek kiegészítése. INNEN letölthető >>>
Feltöltve : 2010-08-11 08:26:28
Nemzeti Közlekedési Hatóság végzése Pilisvörösvár - Solymár térségi kerékpárút építése tárgyában. Részletek itt >>
Feltöltve : 2010-06-02 10:37:22
Nemzeti Közlekedési Hatóság Értesítése és Hirdetménye vasúti vonalszakasz (Északi Duna-híd és Piliscsaba között) korszerűsítéséről. Részletek itt >>
Feltöltve : 2010-05-06 13:06:11
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség határozata a hulladékhasznosító telep kapacitásának növelése, előzetes vizsgálati eljárás ügyében. Részletek itt >>
Feltöltve : 2010-05-04 14:12:28
Nemzeti Közlekedési Hatóság végzése: Pilisvörösvár - Solymár II. r. térségi kerékpárút építéséről. Részletek itt >>
Feltöltve : 2010-04-14 14:07:41
Budakörnyéki Földhivatal Határozata: termőföld más célú hasznosításának engedélyezése (110-es számú főút építése céljára) Részletek ITT >>
Feltöltve : 2010-03-22 10:02:32
A Budapest-Esztergom vasútvonal átépítés II. üteme, Rákosrendező - Esztergom vonalszakasz villamos felsővezeték építési engedélyezési eljárás megindítása RÉSZLETEK ITT >>
Feltöltve : 2010-03-05 09:20:49
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közleménye a Solymár 015/3 hrsz. alatt felvett ingatlan hulladékhasznosító telep kapacitás növelése, előzetes vizsgálati eljárás INNEN LETÖLTHETŐ>>
Feltöltve : 2010-02-23 13:21:51
A Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetmény a Pilisvörösvár-Solymár II. r. térségi kerékpárút megépítésével összefüggő eljárás megindításáról INNEN LETÖLTHETŐ>>
Feltöltve : 2010-02-23 13:19:11
Álláshirdetés - Az Ezüstkor Szociális Gondozóközpont házi segítségnyújtás-szociális gondozó munkakör betöltésére állást hirdet RÉSZLETEK ITT>>
Feltöltve : 2010-02-22 09:08:17
Bursa Hungarica 2010 - pályázati tájékoztató
Feltöltve : 2010-01-14 15:30:26
Művelődési Ház - igazgatói pályázata
Feltöltve : 2010-01-14 15:29:28
Szomszédok értesítése - Kápolna építési engedélyről
Feltöltve : 2010-01-14 15:27:50
40 férőhelyes bölcsőde és 150 férőhelyes óvoda
Feltöltve : 2010-01-14 15:26:46
Értesítés-kötelező kéményseprő-ipari feladatok ellátásának időpontjáról
Feltöltve : 2010-01-14 15:23:47

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00