Egyházközségek

Magyar Katolikus Egyház

Szűz Mária neve plébánia

Székesfehérvári Egyházmegye
III. Budai kerület
II. Lelkipásztori körzet

2083 Solymár, Templom tér 8.
Telefon: /fax.: (26) 360-341
E-mail: solymariplebania@t-online.hu
Honlap: www.sokat.hu

Plébános:
Kiss Csaba
Elérhetősége:

Telefon: +36-30-602-8862

A plébános elérhető minden mise után a sekrestyében!


Beteghez hívás bármikor, ha nem elérhető éppen telefonon a lelkipásztor, minden esetben visszahívást kap a hívó fél:
+36-30-602-8862
+36-26-360-341


Világi lelkipásztori munkatárs: Milbich Tamás, Papp János
Képviselõtestületi elnök: Horányi György
Katekéta: Dezsényi Attiláné Irtzl Annamária, Papp János
Egyházközségi karitászvezető: Sarlós ÁgnesPlébániai hivatal ügyfélfogadási rendje:


Ügyintéző:
Schokátz Györgyné (Katalin)


Hétfő, kedd, péntek: de. 10-12 óra

Csütörtök: du. 14-17 óraMiserend:


Vasárnap és ünnepnap:

reggel 8.15-kor német nyelvű szentmise

de. 10.00-kor

este 18.30-kor


Hétköznap:

hétfő, kedd szerda reggel 7.00-kor

csütörtök, péntek este 18.30-kor

szombat este 18.30-kor
1716-ig (Pilis)vörösvár filiája, de plébániáját hivatalosan 1724-ben szervezik csak meg. Mai kegytemploma 1777-1784 között épült.

Anyakönyvek: 1816-tól
Historia Domus: 1915-tõl

Plébánosok és adminisztrátorok: Anton Gábor 1716–, Payermann János 1725–, Hasz János György 1730–, Fortinger Mihály 1736–, Höchtel Jakab 1743–, Mechlitz György 1753–, Pachhofer Ignác 1776–, Vattner Kelemen 1788–, Stuch József 1805–, Amlacker Ferenc 1806–, Clementis Fülöp Jakab 1817–, Venisch Ferenc 1823–, Tankövy (Schuliszta) Ferenc 1837–, Glázer József 1859–, Kaiser Károly 1899–, Hufnágel Ferenc 1917–, Angeli Márton 1946–, Almásy Ferenc 1962–, Szabadkai József 1968–, Mits János 1988–, Illéssy Mátyás 1997–, Kertész Péter 2003– , Kiss Csaba 2014–

Magyarországi Református Egyház

Dunamelléki Református Egyházkerület
Északpesti Református Egyházmegye

Solymár
Anyaegyházközség

Lelkész: Pásztor Antal

Cím: 2083 Solymár, József A. u. 52.
Központi telefon: 26/361-416
Központi fax: 26/361-416
Központi e-mail: pasztor@freemail.hu, info@srek.huVezetők:

Pásztor Antal - Lelkész
Végh Attila - Gondnok
Csapó Stefánia - Presbiter
Hinsenkamp András - Presbiter
Markó Jánosné - Presbiter
Selmeczi Béla - Presbiter
Takács Kinga - Presbiter

ISTENTISZTELETEK

Vasárnap 10:00-kor
Közben gyermekistentisztelet

Rendszeres alkalmak:


- Istentisztelet minden vasárnap 10 órától, előtte 9:15-től éneklés
- Gyermekistentisztelet minden vasárnap 10 órától a gyülekezeti teremben, a felnőtt istentisztelettel párhuzamosan
Idősek Otthonában istentisztelet ünnepekkor
- Teázás istentisztelet után minden hónap első vasárnapján
- Hittanórák hétfőnként a hirdetőtáblán meghirdetett időpontokban
- Ifjúsági óra hétfőnként 20:30-tól a gyülekezeti teremben
- Bibliaóra-ima meditáció minden hónap első keddjén 18:30-tól 20:00-ig a gyülekezeti teremben
- Munkacsoport megbeszélés minden hónap második keddjén 18:30-tól 20:00-ig a gyülekezeti teremben
- Konfirmációi előkészítő keddenként 16:00-tól 17:00-ig
- Felnőtt konfirmációi alkalom lehetőség havonta egy vasárnap
- Film klub

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00