Általános információk

Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai

Tagok
Lakcím
E-mail
Marlokné Cservenyi Magdolna elnök
2083 Solymár, Terstyánszky út 17.
marlokcsmagdolna@gmail.com
Schokátzné Taller Mária alelnök
2083 Solymár, Orgona u. 19.
 
Farkas Bálint képviselő
2083 Solymár, Majtényi Károly utca 18.
 
Zwickl Mihály képviselő
2083 Solymár, Dózsa Gy. u. 10.
 

Közzétételi lista - dokumentumok

Nemzetiségi intézmény
Óvodánk a faluközpontban helyezkedik el. 1930 óta működik óvodaként. Az óvoda épületének külleme az elmúlt évtizedek alatt nem sokat változott, megőrizte külső arculatát. A csoportszobák ugyanazt a bensőséges, barátságos, családias hangulatot árasztják, mint régen.

Az óvoda udvara azonban az utóbbi években átalakult. Szép borítást kapott és tetszetős udvari fajátékokat. Bővült egy nagy kerttel, amit télen szánkózásra is tudunk használni. A kert végében folydogáló patak kellemessé teszi a nyári életet.

Óvodánkban 2009-ig két vegyes csoport működött.

2009-ben a települési önkormányzat saját erőből mintegy 130 millió Ft-os beruházással, megvalósította a kisebbségi önkormányzat által készített terveket, így ettől az évtől teljesen felújított, korszerű modern épületben folyik a nevelés.
Az óvoda egy csoportszobával bővült, teljesen akadálymentesített lett, tornateremmel és korszerű étel-előkészítővel is felszerelték.
Az önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a szülők segítségével tovább épült-szépült a játszóudvar is.

A nevelés továbra is vegyes csoportokban folyik. 3-7 éves korig együtt vannak a testvérek, unokatestvérek, barátok, ezzel is erősítve az otthonos, családias légkört.

Óvodánk kétnyelvű óvoda, ahol az óvodai élet tevékenységi formáiban a két nyelv – a német és a magyar nyelv – használata érvényesül. Óvodánk célkitűzése a gyermekek életkori sajátosságaira építve ápolja a német nemzetiségi hagyományokat, szokásokat, megalapozza a kétnyelvű identitástudat kialakulását. A nemzetiségi kultúra közvetítését a szülői házzal, a nemzetiségi környezettel együtt valósítjuk meg.

A nap folyamán a gyermekekkel sok-sok játékos, színes tevékenységet folytatunk. Igyekszünk a tevékenységformáknál a komplexitás lehetőségét kihasználni mind a két nyelv területén. Ügyelünk, hogy a gyermekek mindkét nyelven ismereteket szerezzenek a szűkebb és tágabb társadalmi, természeti környezetükről. Valamint megismerjenek a környezethez kapcsolódó irodalmi és zenei alkotásokat. A gyermekek eredeti solymári mondókákat, dalokat, játékokat sajátítanak el, és megismerkednek a német nemzetiségi tánckultúrával.
Mindezek mellett törekszünk a nyelvhez való pozitív viszony, a passzív szókincs kialakítására és a kéttannyelvű osztályok munkájának elősegítésére.
Az óvodában működő vegyes életkorú gyermekcsoportok nagy segítséget jelentenek a nyelvi nevelésben. A gyermekek 3-4 évig járnak óvodába, így az óvónőn, mint nyelvi modellen kívül az utánzásra épülő nyelvi modell is érvényesül, mivel a kisebbek a nagyobbaktól is tanulnak. Nagy segítséget jelent az óvónők nemzetiségi származása, hiszen gyermekkoruktól kezdve ezen a kultúrán és hagyományrendszeren nőttek fel.

Mi, óvodapedagógusok törekszünk arra, hogy az óvodából az iskolába lépés zökkenőmentes legyen, ennek érdekében az iskola kéttannyelvű osztályaival folyamatosan fenntartjuk a kapcsolatot. Igyekszünk olyan alapot biztosítani a német nyelv területén is, amelyre az iskola építhet.

Fontosnak tartjuk, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a szülőkkel, ezért egy évben többször is meghívjuk őket ünnepeinkre.
Márton napon az óvoda udvarán fáklyák fényénél tea, zsíros kenyér, sütőtök várja a szülőket, majd a gyerekekkel együtt csatlakozunk az iskolai lampionos felvonuláshoz. Karácsonykor a gyerekek egy kis műsorral kedveskednek a szülőknek. Anyák napján az óvodások nemcsak az édesanyákat és a nagymamákat köszöntik, hanem ilyenkor ízelítőt adnak abból, amit egész évben tanultak. A tavaszi fesztivál az utolsó óvodai ünnep a szünidő előtt. Ilyenkor játékos versengésekkel, evéssel, ivással búcsúznak egymástól. A kicsik és a középsősök versek-kel, dalokkal köszönnek el a nagyoktól. Az iskolába készülők nemzetiségi táncokkal búcsúznak. Ilyenkor felveszik a népviseleti ruhájukat, amelyben sok évtizeddel ezelőtt az óvodások jártak. Ezeken az ünnepeken kívül még megemlékezünk az Állatok napjáról, a Föld napjáról, Mikulásról, Farsangról, Húsvétról , Gyereknapról, stb.

A családias hangulatot, az összetartozás élményét erősíti az is, hogy minden évben elmegyünk a nagy csoportosokkal többnapos kirándulásra. (Királyrét, Zebegény, Mátraháza, Vajta, Búbánat-völgye). A gyerekek így jobban megismerik a természetet, megtanulják szeretni és tisztelni azt. Év közben is kihasználjuk a lehetőségeket, hogy a gyerekek természetközelben, illetve a valóságban is tapasztalják meg azt, amiről az óvodában beszélgetünk, tanulunk: Állatok témakör: látogatás az Állatkertbe, a Vadasparkba;
Közlekedés: közlekedési eszközök megtekintése a környezetünkben és a Közlekedési Múzeumban; Földünk, világűr megismerése a Planetáriumban; Család: egymás lakóhelyének megtekintése.

Rendszeresen ellátogatunk a könyvtárba és az adott témakörrel kapcsolatban könyveket kölcsönzünk ki. Részt veszünk a falu kulturális rendezvényein (bábelőadások, mesejátékok, szüreti felvonulás, karácsonyfa díszítés, májusfa-állítás). Arra törekszünk, hogy az óvodai élet minden percében érvényesüljön a játékosság elve, a gyerekek érezzék a biztonságot és a feléjük áradó feltétel nélküli szeretetet.

Mottónk:
Itt minden érted van, érezd jól magad.

Óvodánk támogatója: az ÓV-LAK Alapítvány, mely a szülők kezdeményezésére jött létre.

Adószámunk: 18673137-1-13

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00