Tájékoztatók

Igazgatási Iroda

ÉPÍTÉSÜGYI SZOLGÁLTATÁSI PONT

Az építésügyi hatósági rendszer változásai

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy 2013. január 1-jével Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, az építésügyi hatósági ügyintézés megszűnt.

A Kormány első fokú építésügyi hatóságként, a járásszékhely - Pilisvörösvár - települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki.

I. fokú építésügyi hatóság elérhetőségei:
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Puskin utca 8.
Tel.: 06-26/530-103, 06-26/530-104, 06-26/331-712
Honlap cím: www.pilisvorosvar.hu

További változás, hogy az építésügyi hatósági ügyeket elektronikusan kell intézni. Interneten keresztül elérhető központi, országos szolgáltatás: az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR). Honlap cím: www.etdr.gov.hu

Az ÉTDR rendszerbe aktív tevékenység (pl. tárhely létrehozása, kérelem benyújtása, az eljárás ügymenete), kizárólag okmányirodában ügyfélkapu regisztrációval rendelkező, továbbá ügyfélkapun keresztül bejelentkezett ügyfelek által végezhető.

A rendszer, az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás valamennyi résztvevője (ügyfelek, hatóságok) számára támogatja az elektronikus ügyintézést, valamint az engedélyezési tervdokumentáció elektronikus kezelését.

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket továbbá, hogy Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában, Építésügyi Szolgáltatási Pont létesült, az építésügyi hatósági ügyintézések elősegítése érdekében.

Épitésügyi Szolgáltatási Pont - tájékoztató

Elektronikus ügyintézés:

ÉTDR (Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat támogató elektronikus dokumentációs rendszer)
Honlap cím: www.etdr.gov.hu

ÉTDR tájékoztató ügyfelek számára:
Honlap cím: http://www.e-epites.hu/etdr/ugyfel

ÉTDR formanyomtatványok:
Honlap cím: http://www.e-epites.hu/etdr/nyomtatvany

Ügyfélkapu regisztráció:
Honlap cím: https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/
Személyes ügyintézés:
Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatala Okmányirodai Osztály
Cím: 2085 Pilisvörösvár, Béke utca 26.
Tel.: 06-26/530-687
Általános információk: http://www.pilisvorosvar.hu/okmanyiroda_altalanos_informaciok.php

Ajánlott jogszabályok

Jogszabálykereső:
Honlap cím: https://kereses.magyarorszag.hu/jogszabalykereso


Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének 4/2013. (I.29.) sz. rendelete, Solymár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről:

http://www.solymar.hu/hu/onkormanyzat_-_hatarozatok_rendeletek?b[148051][d]=&b[148051][b]=2924032&b[148051][e]=&b[148051][c]=&b[148051][a]=dontes


Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-Testületének 9/2014. (V.14.) sz. rendelete, a helyi építési szabályzatról szóló 4/2013. (I.29.) önkormányzati rendelet módosításáról:

http://www.solymar.hu/hu/onkormanyzat_-_hatarozatok_rendeletek?b[148051][d]=&b[148051][b]=2930665&b[148051][e]=&b[148051][c]=&b[148051][a]=dontes


107/2013. (VI.26.) Képviselő-testületi határozat - Solymár Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervéről szóló 4/2013. (I.29.) számú rendeletben előírt építménymagasság számításának indokolása:

http://www.solymar.hu/hu/onkormanyzat_-_hatarozatok_rendeletek?b[148051][d]=&b[148051][b]=2925885&b[148051][e]=&b[148051][c]=&b[148051][a]=dontes


(Felhívjuk a figyelmet, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 45.§ (1) bekezdése alapján, a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint a (3) bekezdés szerint 2013. december 31-ig elfogadott településrendezési eszközök, továbbá a (2) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja szerint módosított településrendezési eszközök - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével - 2018. december 31-ig, a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló törvény hatálya alá tartozó fővároson kívüli települések esetében 2015. december 31-ig alkalmazhatók.)


OTÉK (Hatályos: 2012.06.29 - 2012.08.06)

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=31189.222336


Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési és a településképi bejelentési eljárásról:

http://www.solymar.hu/hu/onkormanyzat_-_hatarozatok_rendeletek?b[148051][d]=&b[148051][b]=2917939&b[148051][e]=&b[148051][c]=&b[148051][a]=dontes


Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (I.29.) önkormányzati rendelete az építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályairól:

http://www.solymar.hu/hu/onkormanyzat_-_hatarozatok_rendeletek?b[148051][d]=&b[148051][b]=2917951&b[148051][e]=&b[148051][c]=&b[148051][a]=dontes

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00