Hírek

2016 évi helyiadó naptár
Dátum
Adófizetés és/vagy adóbevallás jogcíme
Január 15.
Az épitményadó, telakadó kötelezettségében bekövetkezett változások bejelentése
Március 15.
Épitményadó, telekadó, helyi iparüzési adóelőleg*, a gépjármű súlyadó I. félévi részének befízetése
Március 31.
A 2015. évi talajterhelési díj bevallásának benyújtása és megfízetése
Május 31.
2015. évi helyi iparűzési adó bevallása. A vállalkozó által már 2015. évben befízetett adóelőleg és feltöltési kötelezettség valamint a tényleges adó különbözetének esedékessége. Az adóbevallás benyújtásával egyidejűleg fizeti meg illetve igényelheti vissza a különbözetet.
Szeptember 15.
A II. félévi épitményadó, telekadó, súlyadó II. félévre eső részének befízetése
A helyi adókkal foglalkozó önkormányzati adóhatóságnál rövidesen bevallási határidő következik be.
2012. január 15-ig lehet - szankció mentesen - bevallani az adott településen adóztatott vagyoni típusú adókban
(építményadóban, telakadóban) bekövetkezett változásokat.

A vagyontárgyakhoz kapcsolódó adónemek különös sajátossága, hogy nem kell évente bevallást készíteni,
az adózók kizárólag csak akkor kerülnek kapcsolatba az adóhatóságokkal, amikor valamilyen változás áll be az előző évi
adókötelezettségeikben.
Az ingatlanokhoz kapcsolódó adóeljárás többnyire az adózók/tulajdonos bevallásának megtételével
indul, módosul, illetve szűnik meg. E bevallások alapján az adóhatóság határozatokban írja elő a fizetési kötelezettségeket,
különösen az adók összegeit és fizetési határidejüket, vagy változtatja, szünteti meg az adóztatást.

A bevallások megtételére, benyújtására az adó alanya jogosult. Ő az, aki a naptári év első napján az építmény,
tulajdonosa. Ingatlanoknál gyakori, hogy több tulajdontárs is van, ilyen esetben a tulajdonosok tulajdoni hányadaik
arányában adóalanyok, viselik a terheket és a főszabályként egyedileg valamennyiüknek bevallást kell(ene) tenni.
Amennyiben az építményt, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Talán a leírtakból is érezhető, hogy a bevallás határidőben történő megtétele az egyik igen fontos kötelezettsége az adózóknak.
Nem véletlen, hogy az adóeljárást szabályozó törvény szankciókkal sújtja a bevallási kötelezettségek elmulasztását.
A bevallás egyébként az adóinformációs rendszer egyik fő eleme. Az adóbevallás az adóalanynak az adóhatósághoz intézett, az előírt formában teljesített nyilatkozata adófizetési kötelezettségének feltételeiről, az adó alapjáról, továbbá az igénybe vett mentességekről, kedvezményekről. A helyi adókról szóló törvény felhatalmazása alapján, ha az adott önkormányzat helyi adót vezet be az adóalany köteles a bevezetett adónemekben a változást bevallani.
A teljesség igénye nélkül fontos lehet néhány bevallási kötelezettségre okot adó körülményre felhívni a T. Olvasók figyelmét: ingatlan vétel, eladás, öröklés, ajándék, csere, vagyoni értékű jog szerzése, megszűnése, vagyoni értékű jog megszűnése, adókedvezményre okot adó körülmény bekövetkezte, alapterület változás, használatbavételi engedély megszerzése, belterületből külterületté minősítés stb.

Például: aki 2009. június 27-én családi házat vásárolt/eladott/esetleg örökölt, úgy legkésőbb 2010. január 15-ig építményadó bevallási nyomtatványt kell benyújtani az adóztatásában bekövetkezett változásairól. (Megjegyzem, hogy mind az eladónak, mind a vevőnek/szerző félnek külön-külön kell a bevallást elkészítenie, kinek a vételről, kinek az eladásról.) Az adóhatóság a hiánytalanul kitöltött adóbevallásokat feldolgozza, majd az adófizetési kötelezettségben bekövetkezett változásokról határozat formájában döntést hoz. Későbbiekben az adóhatóság a bevallások valóságtartamát az ingatlan-nyilvántartás adatainak összevetésével illetve helyszíni vizsgálat keretében felülvizsgálhatja.

Az adóbevallások megtételére szolgáló különféle nyomtatványok, űrlapok, (kitöltési és egyéb bővebb információt biztosító segédletek, jogszabályok, útmutatások) a község honlapjáról www.solymar.hu letölthetőek, kinyomtathatóak és kitölthetőek, majd személyesen vagy postán az adóhatóság részére benyújthatóak.

Az ügyfélfogadási időben a bevallási nyomtatványok az ügyfélszolgálaton (2083 Solymár, József A u.1.) is beszerezhetőek.

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00