Lakossági információ tárgya
Pályázat jegyzői álláshely betöltésére
Lakossági információ tartalma
Pályázati felhívás

Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-ában foglaltak szerint Solymár Nagyközség jegyzői álláshelyének betöltésére pályázatot hirdet az alábbi feltételekkel:

1. Általános feltételek:
a) Magyar állampolgárság;
b) Büntetlen előélet;
c) Cselekvőképesség;

2. Szakmai feltételek:
a) Igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés, és - jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés;
b) Legalább kétévi közigazgatási vezetői gyakorlat;

3. A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

4. Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

5. A munkavégzés helye:
2083 Solymár, József A. u. 1.

6. Ellátandó feladatok:
A polgármesteri hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a köztisztviselők felett, a jogszabályok által meghatározott önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátása.

7. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A polgármesteri hivatal vezetése, az önkormányzathoz kapcsolódó feladatok ellátása, a hatáskörébe utalt államigazgatási jogkörök gyakorlása.

8. Egyéb feltételek:
a) Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
b) Közigazgatási szakvizsga,
c) Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
d) Próbaidő kikötése az 1992. évi XXIII. tv. szerint;
e) „B” kategóriás jogosítvány.

9. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
a) Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
b) Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
c) Önkormányzatnál szerzett - legalább 3 év feletti tapasztalat;

10. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
a) részletes, géppel írott szakmai önéletrajz;
b) kézzel írott motivációs levél és szakmai program;
c) iskolai/szakmai végzettséget igazoló okiratok másolatai;
d) három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve igazolás annak megkéréséről;
e) nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik illetve kívánja-e az elbíráláskor zárt ülés tartását.

11. A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2011. január 10. napjától tölthető be.

12. A pályázat benyújtásának határideje:
A www.kozigallas.hu-n való megjelenéstől számított 15. nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a Polgármester nyújt, a 06-26-560-600-os telefonszámon.

13. A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Solymár Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (2083 Solymár, József A. u. .1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:SZI/R/1635-2/2010 valamint a munkakör megnevezését: jegyző.
Személyesen: Polgármesteri Hivatal, 2083 Solymár, József A. u. 1.

14. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálása a képviselő-testületnek a benyújtást követő első munkaülésén történik, a pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

15. A pályázat elbírálásának határideje: 2011. január 07.

16. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.solymar.hu - 2010. december 07.
www.kszk.gov.hu, (www.kozigallas.hu)

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00