Lakossági információ tárgya
pályázat igazgatási irodavezetői pozíció betöltésére
Lakossági információ tartalma
Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Igazgatási Irodavezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszonyFoglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2083 Solymár, József Attila utca 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Igazgatási iroda vezetése (szabálysértés, anyakönyvi, hagyatéki, kereskedelmi igazgatási, szociális és gyámügyek, közterület- felügyelet), együttműködés a többi irodával, Képviselő-testület munkájának segítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény, valamint a(z) Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 31. §. valamint a 45. § (10) c.) pontjának (osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás) rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:

§ Magyar állampolgárság,

§ Cselekvőképesség,

§ Büntetlen előélet,

§ Főiskola, Állam és Jogtudományi Egyetem Jogász szak, Igazságügyi Igazgatási szak,

§ Igazgatási szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§ Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

§ B kategóriás jogosítvány,

§ Közigazgatási szakvizsga,

§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§ Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, szakmai tapasztalat, megfelelő végzettség, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló és egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok hitelesített másolata, részletes szakmai önéletrajz, kézzel írott motivációs levél, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§ Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§ Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

§ Igazgatási irodavezető - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§ 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, képesítést igazoló és egyéb feltételeknek való megfelelést tanúsító okiratok hitelesített másolata, nyilatkozat arról, hogy az elbírálásban résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát, kézzel írott motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Beregszászi Márk, jegyző nyújt, a 26/560-600 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§ Postai úton, a pályázatnak a Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2083 Solymár, József Attila utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1635-2/2011, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási Irodavezető. § Postai úton, a pályázatnak a Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2083 Solymár, József Attila u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1635-2/2011, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási Irodavezető.

§ Személyesen: Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, Pest megye, 2083 Solymár, József Attila utca 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Postai úton a pályázatnak a Solymár Nagyközség Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2083 Solymár, József Attila u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§ www.solymar.hu - 2011. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.solymar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00