Lakossági információ tárgya
Pályázat Igazgatási ügyintézői pozíció betöltésére
Lakossági információ tartalma
Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Igazgatási ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Pest megye, 2083 Solymár, József Attila utca 1.

Ellátandó feladatok:
 • Gyámügyi -gyermekvédelmi-szociális- igazgatási feladatok.
 • Szabálysértési feljelentés alapján indult ügyek elbírálása.
 • Végrehajtási eljárások lefolytatása.
 • Szabálysértési és birtokvédelmi ügyek teljes körű ügykezelése.
 • Nyilvántartások vezetése, statisztikák készítése.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • Gyámügyi-gyermekvédelmi-szociális- igazgatási feladatok ellátása.
 • Jogszabályokból adódó szabálysértési és birtokvédelmi ügyek intézése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, Szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 • Felsőfokú képesítés,
 • Jogász vagy főiskolai szintű igazgatásszervezői vagy rendvédelmi felsőoktatásban szerzett szakképzettség,
 • Hasonló munkakörben eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szintű Önálló és felelősségteljes munkavégzés.
 • Megbízhatóság, ügyfélközpontúság.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • Szakmai önéletrajz, kézzel írott motivációs levél, 3 hónapnál nem régebbi erköcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget-képzettséget igazoló okiratok eredetivel mindenben megegyező másolatai, nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a személyes adatokat megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
 • A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 28.
 • Apályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szögi Balázs- igazgatási irodavezető nyújt, a 06-26-560-600-as telefonszámon, a 127-es melléken.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Solymár Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (2083 Solymár, József Attila u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZI/R/1635/2011, valamint a munkakör megnevezését: Igazgatási ügyintéző.
 • Személyesen: Ügyfélszolgálat, Pest megye, 2083 Solymár, József Attila utca 1. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.solymar.hu - 2011. június 10.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. június 12.

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00