Lakossági információ tárgya
Pályázat intézményegység vezető munkakör betőltésére
Lakossági információ tartalma
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat intézményegység vezetése
intézményegység vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2012. 01. 16.-2016. 08. 15.-ig szól.

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2083 Solymár és a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérség, Templom tér 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapfeladatainak koordinálása, a munkavállalók irányítása, úgy mint logopédia, gyógytestnevelés ellátása

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

§ Főiskola, szakvizsgázott logopédus vagy gyógytestnevelő,
§ logopédus vagy gyógytestnevelő - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
§ Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
§ B kategóriás jogosítvány,
§ Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
§ magyar állampolgárság, bűntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
§ Egységes Pedagógiai Szakszolgálat vezetése - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
§ végzettséget igazoló okirat másolatok, szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, az intézményegység vezetésére vonatkozó program, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelés

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. január 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Marlokné Cservenyi Magdolna nyújt, a 30/842-0323 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat címére történő megküldésével (2083 Solymár, Templom tér 26. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 268/2011 , valamint a munkakör megnevezését: intézményegység vezető, utazó pedagógus.
és
Elektronikus úton Marlokné Cservemnyi Magdolna részére a igazgato.solymar@t-online.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Személyes meghallgatás után Igazgatótanácsi döntés, írásbeli értesítés

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. január 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


az intézmény honlapja - 2011. december 9.
Solymár nagyközség honlapja - 2011. december 12.

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00