Lakossági információ tárgya
Tájékoztató a helyi iparűzési adó adózási rendjét érintő 2010. évi változásokról
Lakossági információ tartalma
Az állami adóhatóság (APEH) 2010. január 1-től kezdődő adóéveket érintően gyakorolja a helyi iparűzési adóval összefüggő hatásköröket, a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: törvény) 214. § (1) bekezdése alapján.
- A 2009. adóévet az önkormányzati adóhatóságnál kell lezárni, így a 2009-es évről, 2010. május 31-ig még az Adó csoporthoz kell az adóbevallást benyújtani a törvény 212. §; 214. § (1) bekezdése alapján.
A 2009 évi iparűzési adó nyomtatványt legegyszerűbben az Internetről {www.solymar.hu „Vállalkozó, Nyomtatványok"} tölthetik le. A kitöltött és aláírt nyomtatványt postai úton, illetve személyesen is benyújthatja legkésőbb 2010-05-31-ig önkormányzati adóhatóságunkhoz.
- Solymári vállalkozásoknak, vállalkozóknak a 2010. március 16-ig teljesítendő adóelőleget a Solymár Nagyközség Önkormányzat 11742245-15390125-03540000 helyi iparűzési adó számla javára kell megfizetni, a múlt évben az önkormányzati adóhatóság által kibocsátott fizetési meghagyása alapján.
- Amennyiben a 2010. március 15-én esedékes helyi iparűzési adóelőleget az adózó hiánytalanul nem fizette meg, úgy a különbözet végrehajtását az önkormányzati adóhatóság végzi a törvény 214. § (3) bekezdése alapján.
- A 2010. adóévet megelőző adóévekkel kapcsolatos adóhatósági feladatokat (pl. ellenőrzés, végrehajtás stb.) továbbra is az önkormányzat adóhatósága végzi a törvény 214. § (2) bekezdése alapján.
- A tevékenységüket 2009. december 31-ig megszüntető adózók a helyi iparűzési adóval összefüggő adókötelezettségüket teljesítik a törvény 217. §-a alapján.
- Az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adókötelezettség keletkezését, illetve megszűnését 2010. január 1-től a helyi iparűzési adó bevételre jogosult települési önkormányzat megjelölésével, az adókötelezettség bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől), illetve megszűnésétől számított 15 napon belül jelentik be az APEH-nál, a törvény 81. §, illetve az adózás rendjéről szóló – módosított – 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 17. § (15) bekezdése alapján.
- Az iparűzési tevékenységet ideiglenes, illetve alkalmi jelleggel folytató adózók 2010. január 1-től az adóköteles tevékenységének megkezdése előtt, de legkésőbb a tevékenység megkezdése napján köteles az APEH-nál bejelenteni a törvény 81. §, illetve az Art. 17. § (15) bekezdése alapján.
- Az adóelőleg fizetés határideje 2010. évben nem változik. (szeptember 15., március 15.)
- Helyi iparűzési adó esetén az önellenőrzési pótlékot a települési önkormányzatonként bevallott és a helyesbített adó különbözete után, települési önkormányzatonként kell megállapítani a törvény 104. §, illetve az Art. 168. § (2) bekezdése alapján.
- 2010. évben az adóelőleg kiegészítés megfizetésének a határideje nem változik. (2010. december 20.)
- Az ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót 2010. évben legkésőbb a tevékenység befejezésének a napján kell megfizetni az APEH felé, a törvény 8. számú melléklete, illetve az Art. 2. számú melléklet I. határidők /4. pont, c. alpont alapján.
- A 2010. május 31-én esedékes elszámolandó, 2009. évi adókülönbözetet az önkormányzati adóhatóság felé kell megfizetni.
- A 2010. adóévben kezdődő adóelőleg fizetési időszakra fizetendő első (2010. szeptember 15-én esedékes) adóelőleg-részlet az adózónak a 2009. évben kezdődő adóév adója és az Adócsoport által 2010. évben kezdődő adóév harmadik hónapjának 15. napjáig (2010. március 15.) korábban előírt adóelőleg-részlet pozitív különbözetével egyezően kell megfizetni az APEH felé. A 2010. adóév második (2011. március 15-én esedékes) adóelőleg-részletet a 2009. évi adóév adójának felével megegyező összegben kell bevallani az adózónak az Adó csoporthoz, és az APEH felé megfizetni a törvény 212. §, illetve az egyéni vállalkozásról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvények és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításról szóló 2009. évi. CXVI. törvény 123. §-a alapján.

Adócsoport

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00