Lakossági információ tárgya
Adófizetési határidő
Lakossági információ tartalma
Solymár Nagyközség Önkormányzati Adóhatóság felhívja szíves figyelmüket arra, hogy 2010. március 16-ig lehet pótlékmentesen befizetni a helyi adókat, - építményadó, helyi iparűzési 2010. évi adóelőleg -, és a gépjárműadó első félévi összegeit.

Az adóhatóság március elején a regisztrált címeikre postázta a fizetési összegeket tartalmazó határozatokat és a „Fizetési Értesítőket”, melyekből értesülhettek fizetési kötelezettségeikről. Az adófizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező adózóknak átutalási megbízással, bankszámlával nem rendelkező adózóknak belföldi postautalvánnyal vagy folyószámlájáról történő átutalással kell teljesíteniük.

Néhány fontos tudnivaló a helyi iparűzési adóelőleg fizetésével kapcsolatosan:
A „Fizetési-Értesítő”-ben szerepel a HELYI IPARŰZÉSI ADÓELŐLEG első félévi részlete is, melyet még az önkormányzati adóhatóságok felé kell teljesíteni! Az önadózás szabályaiból eredően évek óta problémát jelent az első féléves előleg pontos teljesítése azoknál, akik az adóév december 20-ig ún. előleg „kiegészítést” fizettek. Azon vállalkozás, amely 2009. december 20. napjáig feltöltési kötelezettséget (Art. 2. számú melléklet II./2/c.) teljesített, e befizetése a helyi iparűzési adószámlán „előző évi túlfizetésként” illetve elszámolásra nem került befizetésként jelenik meg, egészen a 2009. évről szóló HIPA adóbevallása feldolgozásáig. Ezért kérjük, hogy az iparűzési adószámla fizetési kötelezettségét tartalmazó első félévi „Folyó évi adókötelezettség (előleg)” összegét – szükség szerint- szíveskedjék megemelni a feltöltésre múlt évben megfizetett összeggel. Ellenkező esetben a HIPA bevallás feldolgozását követően elszámolási hiánya lehet. Az említett okok miatt a „Fennálló túlfizetés” és az „Ebből 2010. 03. 16-ig pótlékmentesen fizethető” sorok - Önök által - korrekcióra szorulhatnak.

Ha Ön egyéni vagy társas vállalkozó, úgy a 2008. évi HIPA bevallása vagy bejelentkezése alapján, 2010. első félévében előleget kell fizetnie. A vállalkozóknak lehetőségük van arra, hogy az előleg módosítását (csökkentését) kérjék {Art. 42. § (2)}, ha számításaik szerint a várható adó összege nem éri el az előző időszak adatai alapján fizetendő adóelőleg összegét. Az előleg módosítását kizárólag az esedékesség (2010.03.16.) előtt benyújtott kérelemben lehet kérni. Ha utóbb kiderül, hogy a kérelem jogosulatlan volt, úgy az adózó mulasztási bírság megfizetésére is köteles.

Ügyfélfogadási időpontok:
Hétfő: 13.00-17.30
Szerda: 08.00-12.00, 13:00-16:00
Általános telefonszám: (26) 560-600/124 mellék
E-mail: iparuzes@solymar.hu

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00