Lakossági információ tárgya
Közlemény Solymár Településszerkezeti Tervének közzététele tárgyában
Lakossági információ tartalma
Tisztelt Polgárok!


Solymár Nagyközség Önkormányzata 2006. évben megkezdte a település rendezési eszközeinek felülvizsgálatát, melynek eredményeképp 2009 őszén elkészült Solymár Településszerkezeti Terve, s ez év áprilisában lezárultak a szakhatósági véleményezések. 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről 9. § (6) előírja, hogy a tervdokumentációt elfogadása előtt az érintettek tájékoztatása érdekében helyben történő szokásos módon közzé kell tenni. Az érintett lakosságnak betekintésre a közzététel ideje alatt, 2010. április 20. – 2010. május 25. napjáig van lehetősége.
A Településszerkezeti Terv meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait. E célok érdekében rögzíti az egyes településrészek terület-felhasználásának módját, a település működéséhez szükséges települési és térségi infrastruktúra-hálózatok a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.
A Terv szöveges és tervi munkarészei megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal Települési és Vagyongazdálkodási Irodáján Fábián Tünde, Település- és tájrendezési előadónál (emelet, 17. szoba) a hivatal ügyfélfogadási ideje alatt (hétfő 13:00-18:00, szerda 8:00-16:00).
A közzététel időtartama alatt észrevételeiket írásos formában, a közzétett formanyomtatványon tehetik meg személyesen, levélben, továbbá a rendezes@solymar.hu e-mail címen. A névvel és címmel ellátott, iktatott észrevételeket hivatalunk a Tervezők bevonásával érdemben vizsgálja, akik az észrevételek konzultációjára 2010. május 20. napján 9:00-16:00 óra között a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tervezői fogadónapot tartanak.

A Településszerkezeti Terv véleményezési eljárása tárgyában az Önkormányzat 2010. május 20. 18:00 órai kezdettel az Általános Iskolában LAKOSSÁGI FÓRUMOT tart, melyre az érintetteket ezúton meghívja.


A tájékoztató anyagok innen letölthetőek:

Területfelhasználás-munkaanyag

Védelmek, korlátozások-munkaanyag


Lakássági észrevételek-nyomtatvány


Solymár, 2010. április 19.

Dr. Szente Kálmán
Polgármester

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00