Lakossági információ tárgya
2010. évi csatornadíjak és szennyvízdíjak
Lakossági információ tartalma
Szippantott szennyvíz díja bruttó 975 Ft/m3
Csatornadíj 537,5 Ft/m3

Kedvezmények

Szippantott szennyvíz után:


Az Önkormányzat Solymár Nagyközség közigazgatási területén a nem csatornázott utcákban jogszerűen fennálló lakó- és üdülő épületek lakóinak az ingatlanukról a KÖZCSAT Kft. telephelyére beszállított szennyvíz után a számlával igazolt díj 10 %-át visszatéríti.

A csatornázatlan területeken élő lakosok számára 2010. évben az állami támogatáson felül Solymár Nagyközség Önkormányzata 231 Ft/m3 támogatást nyújt. A támogatás kifizetése a lakos által benyújtott számla ellenében történik. A támogatási igénybejelentéshez a kérelmezőnek csatolnia kell az igényelt időszakra vonatkozó közüzemi vízellátási számla másolatát is.

A fenti szereplő támogatást az Önkormányzattól az ivóvíz szolgáltatás számlázási üteméhez igazodva, fél éves időszakra vonatkozóan összegyűjtött számlákkal évente kétszer lehet igényelni a Polgármesteri Hivatal Titkárságán.

Csatornadíj után:

A megállapított csatornadíj első 10 m3-éhez az Önkormányzat a lakosság, az oktatási, művelődési és szociális intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal részére bruttó 209.50,- Ft/m3, míg a 10 m3 feletti mennyiséghez bruttó 126.50,- Ft/m3 támogatást ad az Önkormányzat költségvetése terhére.

Locsolási kedvezmény:

A vízóraaknába szerelt és a Közcsat Kft. által leplombált vízmérőórán keresztül ellocsolt víz mennyisége levonható. A levonhatóság előfeltétele, hogy a plomba előtt ne legyen oldható kötés. A földalatti locsoló rendszereken keresztül, illetve a mérés után föld alatti (eltakart) vezetéken a kifolyócsapig vezetetett, locsolásra használt víz levonása, az előírt dokumentáció (kiviteli illetve megvalósulási terv) megléte esetén az ügyfél által a vízóraaknába e célra beépített és a Közcsat Kft által leplombált mérőórán mért mennyiségben levonható. A locsolóvíz rendszer és lakásba menő ivóvízrendszer a vízóraaknából induló két önálló, elkülönült rendszer kell legyen. A levonhatóság előfeltétele a Közcsat Kft-vel kötött mellékvízmérő szerződés megléte. A mérőórák 5 évenként hitelesítendők, vagy új órával lecserélendők. A vízóraaknában a mérőhely kialakítása, a mérőóra felszereltetése, hitelesíttetése, illetve a cseréje az ügyfél felelőssége, költsége.

Külön locsolási vízmérő mellékórával nem rendelkező fogyasztóknak a locsolási kedvezmény mértéke a május 1-től –szeptember 30-ig a vételezett víz 10 %-ának díja.

Polgármesteri Hivatal

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00