Lakossági információ tárgya
Változás a kéményseprő-ipari közszolgáltatásban
Lakossági információ tartalma
Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

Alulírott Dr. Szűcs Lajos Elnök, a Pest Megyei Önkormányzat (1052 Budapest, Városház u. 7.) képviseletében eljárva az alábbiakról kívánom tájékoztatni.

Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése, 2010. március 26. napján a jelen tájékoztatásom mellékletét képező 99/2010. (03.26.), 100/2010. (03.26.) és 101/2010. (03.26.) számú határozatokat hozta.

A határozatok értelmében Pest Megye Önkormányzata a Pest Megyei Kéményseprő Kft-vel fennálló, a kéményseprő-ipari szolgáltatások ellátására irányuló jogviszonyát semmisnek tekinti, mivel a Pest Megyei Kéményseprő Kft. pályáztatási eljárás nélkül és üzemeltetési szerződés hiányában látta el a kéményseprő-ipari szolgáltatást.

Ez a helyzet jogszabálysértő, tekintettel arra, hogy az 1995. évi XLII. tv. 1. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás ellátása vonatkozásában pályázatot kellett volna kiírnia, illetve annak alapján az Önkormányzatnak a szolgáltatóval megállapodást kellett volna kötnie.

Pest Megye Közgyűlésének a kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 24/1996. (XII.31.) Pm. sz. rendeletének 13. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 2003. január 01. napjától 2012. december 31. napjáig a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. látja el.

Látható, hogy ezen rendelet az 1995. évi XLII. tv. hatályba lépése után állapította meg azt, hogy a Pest Megyei Kéményseprő és Tüzeléstechnikai Kft. 10 évig jogosult a közszolgáltatás ellátására. Ebben az esetben azonban ezt csak úgy tehette volna meg az Önkormányzat, ha nyilvános pályázatot hirdet és ennek a győztesével megköti a szerződést. Ennek hiányában a szolgáltatás ellátására vonatkozó jogviszony semmis, ugyanis az jogszabályba ütközik.

Abban a nem várt esetben, ha egy esetleges bírósági eljárás azt állapítaná meg, hogy az Önkormányzat és a Pest Megyei Kéményseprő Kft. közötti jogviszony nem semmis, az Önkormányzat határozatot hozott arról is, hogy a szerződés azonnali hatállyal felmondta.

Tekintettel arra, hogy a jogviszony alapvetően megbízási, bizományosi jellegű, a Ptk. 483. § (1) bekezdése alapján bármikor, azonnali hatállyal fel lehet mondani.

Ezt követően Pest Megye Önkormányzata a 102/2010. (03.26.) számú határozatával pályázatot írt ki a kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátása vonatkozásában. Ezen pályázati eljárás sikeresen zárult és a Pest Megyei Önkormányzat közszolgáltatási szerződést kötött a Somogy Megyei Kéményseprő Kft-vel (7400 Kaposvár, Petőfi tér 1.). Az Önkormányzat vonatkozó, 184/2010. (04.30.) számú határozatát jelen levelemhez mellékelten csatolom.

A fentiekhez kapcsolódóan kérem, hogy szíveskedjék az helyi önkormányzat területén fellelhető fogyasztókat arról tájékoztatni, hogy 2010. május 01. napjától kezdődően a kéményseprő-ipari közszolgáltatást a Somogy Megyei Kéményseprő Kft. végzi, és a közszolgáltatás díját ezen Társaság részére kötelesek megfizetni.

Együttműködését köszönöm!

Budapest, 2010. május 4.

Tisztelettel:
Pest Megye Önkormányzata
Dr. Szűcs Lajos elnök

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00