Lakossági információ tárgya
Pályázati felhívás - helyi menetrend szerinti személyszállítás ellátására
Lakossági információ tartalma
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Solymár Nagyközség Önkormányzata (2083 Solymár, József A. u. 1.) a 2004. évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint – tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV törvényre –, autóbusszal végzendő, menetrend szerinti helyi tömegközlekedési szolgáltatás ellátására, jogi személyiségű és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozók részére az alábbi pályázatot írja ki:

A pályázaton való részvétel feltételei:
  1. lejárt és esedékes adó, illetve adó módjára behajtandó köztartozások hiányának igazolása,
  2. a tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek igazolása,
  3. bejegyzett, illetve nyilvántartott jogi státusz.
A pályázat beadásának határideje: A pályázati felhívás Hivatalos Értesítőben való közzétételét követő 60. nap
Az elbírálás módja: a pályázatok elbírálására jogosult Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete
Az elbírálás szempontjai: A Képviselő-testület a feltételeknek eleget tevő pályázók közül előnyben részesíti azon pályázókat, amelyek a szolgáltatást a lehető legalacsonyabb mértékű önkormányzati támogatással vagy önkormányzati támogatás nélkül, illetve lehető legtöbb járatszám biztosítása mellett valósítják meg.
A pályázat nyertesének az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó nyilvánítható az önkormányzat e szakfeladatának éves költségvetési keretének erejéig.
Az eredményhirdetés időpontja: az ajánlattétel benyújtási határidejének lejártát követő 15. nap.
A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetés időpontját követő 5 napon belül
A szolgáltatás megkezdésének napja: A szerződéskötést követő 3. nap.
A szerződés időtartama: 5 év határozott időtartam.

A szolgáltatás egy részére pályázni nem lehet.

Egy pályázó csak egy ajánlatot tehet.

A pályázatok beadása előtt konzultációs lehetőséget biztosítunk: 2010. június 10. napján (csütörtökön) 10 órakor a Polgármesteri Hivatalban.

A részletes pályázati kiírás Solymár Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában vehető át a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán 20.000,- Ft + 25 % ÁFA díj házi pénztárba történő befizetése ellenében vagy az összeg a kiíró OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11742245-15390125-00000000 sz. számlájára történő átutalását követően, az átutalás visszavonhatatlan igazolásának bemutatása mellett. A Polgármesteri Hivatal nyitva tartása: hétfő: 8-18 óra között; kedd, csütörtök: 8-16 óra között, szerda: 8-16.30 óra között, pénteken 8-13.30 óra között. A pályázaton kizárólag olyan pályázó vehet részt, aki a pályázati kiírást megvásárolta.
A pályázati felhívást a Hivatalos Értesítőben, a Magyar Nemzetben, a Magyar Hírlapban, és a Solymári Hírmondóban, valamint a www.solymar.hu weboldalon kell közzétenni.

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00