Lakossági információ tárgya
2010.06.25.-i Képviselő-testületi ülés napirendje
Lakossági információ tartalma
NYILVÁNOS ÜLÉS:

1. 68/2010. sz. előterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2/2010. (II.10.) sz. 2010. évi költségvetési rendeletének I. módosítása (Polgármester)
2. 69/2010. sz. előterjesztés: A gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 12/2009. (IX.28.) sz. rendelet módosítása (Egészségügyi és Szociális Bizottság)
3. 70/2010. sz. előterjesztés: 2010. I. negyedéves tájékoztató (Polgármester)
4. 71/2010. sz. előterjesztés: Folyószámla hitel megnyitása (Polgármester)
5. 72/2010. sz. előterjesztés: Áht. végrehajtása (Polgármester)
6. 73/2010. sz. előterjesztés: Fényes Balázs és Fényes Réka kérelme (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
7. 74/2010. sz. előterjesztés: Györgyhegy utca (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
8. 75/2010. sz. előterjesztés: Leskó Zsuzsanna területvételi kérelme (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
9. 76/2010. sz. előterjesztés: Darvas Tímea ingatlan vételi kérelme (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
10. 77/2010. sz. előterjesztés: Hulladéklerakó rekultiváció (Polgármester)
11. 78/2010. sz. előterjesztés: Pilis-Buda-Zsámbék Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása (Aljegyző)
12. 79/2010. sz. előterjesztés: Vár alatti terület rendezése-csapadékvíz elvezetés (Műszaki Bizottság)
13. 80/2010. sz. előterjesztés: Árvíz károsultak megsegítése (Horányi Márton képviselő)
14. 81/2010. sz. előterjesztés: Közösségi közlekedés pályázat (polgármester)
15. 82/2010. sz. előterjesztés: Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-gazdálkodási Társulás (Polgármester)

ZÁRT ÜLÉS:
16. 83/2010. sz. előterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben (Szociális és Egészségügyi Bizottság)

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00