Lakossági információ tárgya
2010. szeptember 24.-i Képviselő-testületi ülés napirendje
Lakossági információ tartalma
TESTÜLETI ÜLÉS – 2010. szeptember 24.

EREDETI NAPIREND

NYILVÁNOS ÜLÉS:
1. 102/2010. sz. előterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2/2010. (II.10.) sz. 2010. évi költségvetési rendeletének II. módosítása (Polgármester)
2. 103/2010. sz. előterjesztés: Solymár Nagyközség Önkormányzat 2/2010. (II.10.) sz. 2010. évi költségvetési rendeletének III. módosítása (Polgármester)
3. 104/2010. sz. előterjesztés: Telekalakítási és építési tilalom elrendelése (Móricz Zs. u. alsó szakasza) (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
4. 105/2010. sz. előterjesztés: 2010. I. féléves beszámoló (Polgármester)
5. 106/2010. sz. előterjesztés: Közbeszerzés Opel szalon és szerviz vásárlás (Polgármester)
6. 107/2010. sz. előterjesztés: Kötvénykibocsájtás (Polgármester)
7. 108/2010. sz. előterjesztés: Köztestületi tűzoltóság alapítása (Polgármester)
8. 109/2010. sz. előterjesztés: Az Óvoda-Solymár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, a nevelési program aktualizálása
9. 110/2010. sz. előterjesztés: Kővári János és társai ingatlanrendezési ügye (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
10. 111/2010. sz. előterjesztés: Szerkezeti terv (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)
11. 112/2010. sz. előterjesztés: A Solymár, József Attila utca 51. szám és 398 hrsz. alatti ingatlanon fönnálló lakóház - Magyar ház egyedi helyi védelemének módosítása (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság)
12. 113/2010. sz. előterjesztés: A Budaligeti út átvétele (Polgármester)
13. 114/2010. sz. előterjesztés: A Szociális és Egészségügyi Bizottság beszámolója (Szociális és Egészségügyi Bizottság)
14. 115/2010. sz. előterjesztés: Külterületi utak (Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság, az előterjesztés hétfőn kerül kiküldésre)

ZÁRT ÜLÉS:
15. 116/2010. sz. előterjesztés: Fellebbezés szociális ügyben (Szociális és Egészségügyi Bizottság) (Zárt ülés)

Kapcsolat

H-2083 Solymár, József Attila u. 1.
Központi telefonszám: 06/26-560-600
Központi fax szám: 06/26-560-606
info@solymar.hu

Ügyfélfogadás

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00